Så fungerar det

 

Underhåll av din lägenhet

Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta en av de viktigaste och mest betydelsebärande delarna i livet. Vetskapen om det ligger till grund för våra högt ställda mål på bra service till dig som hyresgäst.

 

Bostaden har ett ansvar att med jämna mellanrum underhålla alla lägenheter i vårt bestånd. Det innebär att vi har förbestämda intervaller när vi ska byta till exempel tapeter eller vitvaror i din lägenhet, så kallat HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

 

Vi erbjuder även möjlighet till underhåll av din lägenhet när du själv vill. Du kan då välja en av de produkter som ingår i det vanliga lägenhetsunderhållet eller en så kallad standardhöjande produkt, som ger din lägenhet det lilla extra. Skillnaden mellan produkter som tillhör det vanliga lägenhetsunderhållet och de standardhöjande, är att du betalar för dem på olika sätt.

 

HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Om du väljer produkter som hör till det vanliga lägenhetsunderhållet, HLU, betalar du en engångssumma, så kallad tidigareläggningskostnad, förutsatt att den produkten inte ligger i tiden för att bytas ut. I så fall betalar du ingen avgift.

 

Under varje produkt i webbutiken finns information om den räknas som standardhöjande eller om den ingår i det vanliga underhållet.

 

Läs mer om hur vårt system med HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, fungerar:
www.bostaden.umea.se/hyresgast/sa-fungerar-det/hlu

 

Standardhöjande produkter

Om du väljer en standardhöjande produkt läggs kostnaden på din månadshyra. Det kan även tillkomma en tidigareläggningskostnad. Tyvärr kan du inte betala hela standardhöjande kostnaden i en klumpsumma.

 

Under varje produkt i webbutiken finns information om den räknas som standardhöjande eller om den ingår i det vanliga underhållet.

 

Beställning

För att kunna beställa i vår webbutik måste du vara inloggad i Hemmafint och ha ett aktivt förstahandskontrakt hos oss. Du får inte heller ha några skulder hos oss.


De produkter du kan välja till din lägenhet är hämtade från din lägenhetsstatus. Det betyder att valen är olika för alla hyresgäster beroende på vilken lägenhet man bor i. Är du osäker eller har frågor kan du kontakta din kvartersvärd.

Under beställningsprocessen kommer du att få mejl eller sms från din kvartersvärd där hon eller han meddelar eventuella kommentarer eller ändringar i din beställning. 
När du får ett meddelande från din kvartersvärd måste du logga in i Hemmafint för att bekräfta din beställning.  Är du inte nöjd med de eventuella förändringar som din kvartersvärd har gjort, kan du kontakta din kvartersvärd.

Om du är nöjd med din beställning efter det att kvartersvärden har granskat den och du har fått tillbaka beställningen till Hemmafint klickar du på knappen Vidare och beställningen går då till vår entreprenör.

Kom ihåg att du måste alltid vara inloggad i Hemmafint för att kunna göra ändringar och bekräfta beställningar. 
 

När din beställning har godkänts av din kvartersvärd, påbörjas arbetet i din bostad så fort våra entreprenörer har möjlighet. Under sommartid kan det dröja något längre – en del av entreprenörerna vi anlitar jobbar med utomhusarbeten under den perioden.

 

Om du vill veta vilka åtgärder som ligger i tid i din lägenhet hittar du den aktuella lägenhetsstatusen på din personliga sida. Du som bor i studentrum i korridor kan inte kan se statusen på din personliga sida. Det är kvartersvärden som beslutar om när ytskikten i ditt enkelrum ska underhållas.

 

Betalning

Beroende på om du valt en produkt från vårt vanliga lägenhetsunderhåll eller en standardhöjande produkt kommer betalningen att se lite olika ut. Har du valt en standardhöjande produkt läggs kostnaden på din hyra varje månad, det framgår när du beställer.

 

Har du valt en produkt ur vårt vanliga lägenhetsunderhåll och det dyker upp en kostnad på beställningssidan innebär det att den åtgärd du vill ha utförd inte ligger i tiden, och därför får du betala en tidigareläggningskostnad. Den kostnaden betalar du i en klumpsumma och du kan välja att betala med internetbank, kort eller faktura.

 

Om det inte dyker upp någon kostnad när du gör din beställning innebär det att du valt en produkt från vårt vanliga lägenhetsunderhåll och att just den åtgärden ligger i tid för byte.

 

De eventuella kostnader du kan få för dina val (efter godkännande från din kvartersvärd) kan du betala direkt med kort, internetbank eller via en faktura (mot en fakturakostnad på 29 kronor) som du får hemskickad. Om du väljer en standardhöjande produkt läggs kostnaden istället på din hyresavi varje månad.

 

Tidigareläggningskostnader

Alla våra produkter har en beräknad intervall. Om du väljer att byta ut en produkt innan den ligger i tid för underhåll tillkommer en tidigareläggningskostnad. Kostnaden varierar beroende på produkt och intervall. Under länken Lägenhetsstatus på din personliga sida kan du se vad som ligger i tiden för renovering i din lägenhet.

 

Tidigareläggningskostnaden kan du betala direkt med kort (efter godkännande från din kvartersvärd) eller få en faktura (mot en fakturakostnad på 29 kronor) hemskickad i samband med din beställning.

 

Underhållsrabatt

Om du väljer att inte utföra underhåll av din lägenhet när det ligger i tiden, får du istället en rabatt som dras på din hyra under  året efter det att åtgärden skulle ha utförts. Du behöver inte göra något för att få rabatten utbetald, det görs automatiskt.

 

Ett exempel: Byte av tapeter i ditt sovrum ska utföras 2018, men du väljer att inte göra det. Då betalas din underhållsrabatt ut 2019.

 

För att få rabatten måste du ha bott i lägenheten den 31 december det året. Om du flyttar ut innan dess kommer du inte att få någon rabatt utbetald. Om du däremot flyttar in till exempel den 1 september och bor i lägenheten den 31 december har du rätt att få rabatt för 4 månader. Enkelrum och lägenheter med 10-månaders hyra ingår inte i underhållsrabatten. Det gäller även företag och skolor.

 

Underhållsrabatten räknas av på din månadshyra. Beställer du underhåll, kommer underhållsrabatten att försvinna när arbetet är utfört av entreprenören.

 

Tapeter eller målade väggar som rökskadats

Om du eller någon annan har rökt i din bostad kan det tillkomma en merkostnad vid målning och tapetsering. Denna kostnad står du själv för.

 

Ångerrätt

Ångrar du din beställning gäller en ångerrätt på 14 dagar från det att du gjort din beställning i webbutiken. Om vi har påbörjat arbetet i din bostad inom 14 dagar från din beställning kan du inte ångra dig. Avbeställer gör du under Mina beställningar. Du kan även kontakta din kvartersvärd. Efter ångerperioden har du ingen möjlighet att ångra dig.

 

Garantier och service

Om du är missnöjd med din beställda vara är du välkommen att kontakta din kvartersvärd.